Therapievormen

De volgende therapievormen staan u in de praktijk ter beschikking. Voor welke therapievorm wordt gekozen, wordt in overleg  en afhankelijk van uw klachten vastgesteld. Vaak is er een overlap of kunnen meerdere therapievormen in combinatie worden ingezet. 


“We zijn wat we denken. Met onze gedachten scheppen we de wereld”.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Rationeel Emotieve Therapie (RET).

CGT is een van de meest gangbare en voorgeschreven therapievormen in Nederland en de effectiviteit ervan is bij een veelheid aan klachten bewezen.  RET is aan CGT verwant. De kern van CGT en RET is dat onze gedachten, onze interpretatie van de werkelijkheid, voor een groot deel bepalen hoe wij ons voelen. Onze manieren van denken over onszelf, anderen, de wereld zijn vaak aangeleerd en meestal zijn we ons er niet van bewust. Het leren herkennen en wijzigen van deze gedachtepatronen, waardoor wij ons anders gaan voelen, maakt de essentie uit van CGT en RET.


 “De golven kun je niet tegenhouden, maar je kunt wel leren surfen”

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).

Mindfulness is gebaseerd op een eeuwenoude bewustzijnstraditie. Wanneer we Mindfulness beoefenen geven we ruimte aan alles wat er is op dit moment. We trainen onze geest om flexibel, open en bewust te zijn, opdat we ons niet laten meeslepen door piekeren over morgen of spijt  over het verleden. De stress die ontstaat doordat we willen dat dingen anders zijn dan ze op dit moment zijn, neemt daardoor af. We kunnen beter ontspannen in het hier en nu, met alles wat er is. Ook naar de effectiviteit van Mindfulness is veel onderzoek gedaan en Mindfulness staat volop in de (wetenschappelijke) belangstelling. MBCT is vooral effectief gebleken bij mensen die meerdere depressieve episodes hebben gehad. Echter ook bij chronische pijn, angstklachten en andere stress gerelateerde klachten zoals overspannenheid en burn out is Mindfulness geschikt als therapievorm.
Zie ook www.mindfulness-plus.nl


“Eén beeld zegt meer dan duizend woorden”

EMDR is een methodiek die oorspronkelijk is ontwikkeld voor het behandelen van mensen met psychotrauma.  Gaandeweg is echter gebleken dat deze methode werkt bij  de behandeling van een veelheid aan klachten die zijn veroorzaakt door onverwerkte nare ervaringen,  zoals pesten, negatieve kritiek van belangrijke anderen, het veelvuldig meemaken van nare situaties thuis of in je sociale kring etc. Bij EMDR worden de  hersenen gefaciliteerd om deze ervaringen alsnog te verwerken en ontstaat er weer ruimte om positieve ervaringen op te doen of gebeurtenissen een andere betekenis te verlenen in uw leven. Vaak heeft dit een positief effect op uw zelfbeeld en uw overtuigingen over uzelf, anderen en de wereld.
Zie ook www.emdr.nl


“Hoe word ik weer de chauffeur op mijn eigen bus?”

Inzicht gevende gesprekken gebaseerd op de psychodynamische theorie. Het uitgangspunt bij deze benadering is dat wij vaak al zeer vroeg in ons leven manieren hebben ontwikkeld om pijn en teleurstellingen af te weren. Dit zijn vaak onbewuste, blijvende coping mechanismen geworden die oorspronkelijk effectief waren, maar die in ons latere leven niet meer voor ons werken. Integendeel, ze gaan ons in de weg zitten, waardoor we eerder meer negatieve ervaringen opdoen dan dat ze ons helpen. Het leren herkennen en doorzien van deze strategieën geeft ons meer inzicht in de zich herhalende negatieve patronen in ons leven en nodigt ons uit op een andere manier te reageren, opdat de negatieve spiraal doorbroken wordt.