Als een cliƫnt een klacht heeft over zijn zorgaanbieder, dan proberen we er in eerste instantie samen uit te komen. Komen we niet tot overeenstemming, dan kunt u de klachtenprocedure van Cenzo doorlopen. Zie: www.cenzo.nl/klachten

Komt u er langs deze weg ook niet uit, dan kunt u de klachten- en geschillenprocedure van p3nl raadplegen voor onafhankelijke behandeling van uw klacht of geschil. Zie: www.p3nl.nl  De praktijk heeft een lidmaatschap van de Klachten- en geschillenregeling van p3nl.