Intake

Voorafgaand aan de eerste afspraak ontvangt u een intakeformulier. U kunt dit ook hier downloaden. Dit ontvang ik graag ingevuld van u retour voor ons eerste gesprek.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekering, is een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts noodzakelijk.

In deze brief moeten de klachten worden genoemd (reden voor verwijzing), er moet in staan dat er vermoeden is van een stoornis volgens de DSM-V, er moet expliciet verwezen worden naar de GBGGZ (Generalistische Basis GGZ) en tevens moet de AGB-code van de verwijzend arts in de brief staan.

De verwijzend arts kan ook rechtstreeks verwijzen via het verwijsportaal van Cenzo : www.cenzo.nl/verwijzers/cenzo-ondersteuning-verwijzer/

In geval van verwijzing door de huisarts, zult u zelf even contact moeten opnemen met Cenzo om u aan te melden, aangezien de contracten met zorgverzekeraars door Cenzo voor mij worden geregeld evenals de administratieve afhandeling en facturatie.

Het nummer van Cenzo (Centraal Netwerk Psychologische Zorg) is: 020-3445041 of 020-4202999.

 
En verder

Zodra u bent aangemeld bij Cenzo zult u een link ontvangen naar een online vragenlijst , die standaard wordt afgenomen bij de start en aan het einde van een behandeltraject (de zogenaamde ROM, Routine Outcome Monitoring).

Als u bij mij in behandeling komt, gaat u er ook mee akkoord dat uw gegevens worden aangeleverd bij DIS (Het landelijke DBC Informatiesysteem). Hiertoe zijn BIG-geregistreerde psychologen en hulpverleners verplicht door de NZA (de Nederlandse Zorgautoriteit) tenzij u een Privacy-verklaring ondertekent.

Wanneer er sprake is van een verwijzing, dan zal de huis- of bedrijfsarts middels een brief of rapportage door mij worden geïnformeerd over uw diagnose en behandelplan. Ook bij afsluiting van de behandeling zal er een brief of rapportage naar de verwijzend arts worden gestuurd. Dit gebeurt overigens alleen met uw toestemming. Iedere Big-geregistreerde zorgaanbieder in Nederland is gebonden zich te houden aan de Wet op de Privacy.

Zorgproducten

De Generalistische Basis GGZ kent sinds 2014 zogenaamde Zorgproducten, dat wil zeggen dat u in aanmerking komt voor een korte (+/- 4 sessies), middellange (+/- 8 sessies) of intensieve (+/- 10-12 sessies) behandeling al naar gelang de ernst, complexiteit en duur van uw klachten. Dit wordt in principe na de intake bepaald. Dan bespreek ik ook de diagnose en het behandelplan met u. Een intakegesprek heeft tot doel kennis te maken met elkaar en een beeld te vormen van uw klachten en de samenhang daarvan in het hier en nu, maar ook met betrekking tot uw verleden en eerdere ervaringen. Een intake neemt doorgaans twee sessies in beslag. Een behandelsessie duurt ongeveer 45 minuten.

Het kan ook zijn dat we samen na de intake tot de conclusie komen dat u langere of meer specialistische zorg nodig hebt in de SGGZ (Specialistische GGZ). In dat geval zal de huisarts opnieuw moeten verwijzen, maar zal ik u waar mogelijk helpen met het vinden van de juiste psychotherapeut of behandeling.

Coaching

Bij werk gerelateerde vraagstukken is coaching mogelijk. Hiervoor geldt een ander tarief en wordt 21% BTW in rekening gebracht.